Állások keresése - magyar szakos tanár - Belső-Pesti Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmagyar szakos tanár

Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium

magyar szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Reguly Antal utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelőtanári feladatok: tanulástámogatás, szaktárgyi korrepetálás, tematikus foglalkozások tartása, éjszakai és hétvégi ügyelet-ellátás, intézményi honlap gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar szak,

        pályakezdőket is szívesen fogadunk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        számítástechnikai, hang- és videotechnikai ismeretek,

        filmvágásban való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        biztos szaktárgyi tudás, rendszerlátás, magas empátia készség, rugalmasság, döntésképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        szakján kívüli tárgyak korrepetálásának képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        europass önéletrajz, rövid bemutatkozó, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajzon Ildikó intézményvezető nyújt, a 30-786-6393 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/00073-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/00073-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.

        Elektronikus úton László Szilvia kollégiumi titkár részére a ferenczynoemi.koll@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokból kerül kiválasztásra a személyes meghallgatásra behívottak köre. A meghallgatás részeként röviden teszteljük a számítástechnikai jártasságot. A döntésről e-mailen visszajelzést küldünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések