Állások keresése - óvodavezető - Apostag Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Apostag Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pöttömkert Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08. 15-2024.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6088 Apostag, Hunyadi utca 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Apostagi Pöttömkert Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közoktatás vezetői képesítés,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Apostag Községhez kötődés (lakóhely, helyismeret, korábbi munkaviszony, család)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Zoltán nyújt, a 78/528-041 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apostag Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6088 Apostag, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Apo931-4/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Apostag Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6088 Apostag , Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Apo931-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Zakar Zoltán részére a polgarmester@apostag.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.apostag.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések