Állások keresése - tanszékvezetői - Pannon Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezetői

Pannon Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Georgikon Kar
Kertészeti Tanszékén

tanszékvezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2019.11.01-től legalább 3, legf. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékvezető feladata a Kertészeti Tanszék oktató-kutató és adminisztratív munkájának irányítása, kapcsolattartás intézményen belüli szervezeti egységekkel és az intézményen kívüli partnerekkel. Feladata a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése, a stabilizációt és fejlesztést szolgáló személyzeti politika kialakítása. A tanszék oktatási profiljának fenntartása, a felmerülő társadalmi igények szerinti fejlesztése, valamint aktív pályázati tevékenység elősegítése és összefogása a felelősségi körébe tartozik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minősítéssel, az általa művelt tudományterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintű szakmai-tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy világnyelv előadói szintű ismeretével.

        Pályázatában részletesen ki kell fejtenie a tanszék korszerű oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával.

        Pályázatot nyújthat be a Georgikon Kar állományába tartozó, teljes munkaidőben foglalkoztatott vezetőoktatói, vezetőkutatói kinevezéssel rendelkező közalkalmazott.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél Dr. Gelencsér András rektornak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        részletes szakmai önéletrajz (szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatói munkásságának, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkájának, a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatása),

        végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,

        publikációs lista,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),

        formanyomtatványok (Összefoglaló pályázati adatlap, Bizalmas személyi adatlap –letölthetők a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),

        összeférhetetlenségi nyilatkozat (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Egyetemi szervezetek – Munkaügyi Főosztály – Dokumentumok menüpontból),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy munkakörének részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1210 , valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1210, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői.

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2019. május 21.

        Egyetemi Körlevél - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések