Állások keresése - óvodapedagógus vezetői megbízással - Pomáz Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus vezetői megbízással

Pomáz Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 éves határozott időre, 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Jókai M. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        a nevelési -oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        magyar állampolgárság;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 5 év intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésér, fejlesztésére vonatkozó program;

        hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abban betekinthetnek;

        nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.

        végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/3543-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus vezetői megbízással.         Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/3543-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus vezetői megbízással.

vagy

        Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pomaz.hu - 2019. május 20.

        Oktatási és Kulturális közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések