Állások keresése - családsegítő - Újszentiván Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Újszentiván Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Család- és gyermekjóléti szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő feladatainak ellátása. Az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Működési területén szervezi és végrehajtja az Újszentiván Községi Önkormányzat rendelkezéseit - Felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Szociális területen végzett munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Főiskola, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklete szerint meghatározott képzettségek. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

        A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti képzés teljesítéséről szóló tanúsítvány, vagy nyilatkozat annak a jogszabályban előírt határidőben történú megszerzéséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, egyéb szociális végzettség (pl.: mentálhigiéné, mediátor),

        Házi segítségnyújtásban, szociális étkezésben végzett tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szentirmay Sára nyújt, a 62/277-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újszentiván Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 673-9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Újszentiván Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 673-9/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton dr. Szentirmay Sára részére a polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai önéletrajz képesítést igazoló dokumentumok másolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában folglat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat kizáró ok fennállásáról Nyilatkozat az összeférhetetlenségről

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések