Állások keresése - Intézményvezető - Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ifjúság út 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4627 Zsurk, Kossuth tér 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy az álláshely elnyerése esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

        nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmeczi László Polgármester nyújt, a 0645-525-508 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAH/2375-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Györöcske Társulási Tanács címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAH/2375-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Helmeczi László, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések