Állások keresése - óvodapedagógus - Újvárosi Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Újvárosi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újvárosi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg,, Deák F.u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkakör feladatainak ellátása - 3-7 éves korú gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuráczné Kiss Marietta nyújt, a 06309151830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újvárosi Óvoda címére történő megküldésével (9730 Kőszeg,, Deák F.u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Újvárosi Óvoda címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Gyuráczné Kiss Marietta részére a ujovi@microweb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések