Állások keresése - középiskolai testnevelő tanár - Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközépiskolai testnevelő tanár

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma

középiskolai testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 Budapest, Kerepesi út 124.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tantárgy kerettantervi követelményeknek és a helyi tantervnek megfelelő oktatása szakgimnáziumi osztályokban 9-12. évfolyamon, valamint nyelvi előkészítő osztályban. Iskolai, kerületi, területi, országos versenyekre való felkészítés, lebonyolításban való részvétel.Tanmenet szerinti haladás a tanórákon, a tanulók előrehaladásának értékelése. Szülőkkel, kollégákkal való kapcsolattartás, tájékoztatás az e-krétán keresztül. Nevelőtestületi értekezleteken, fogadóórákon való aktív részvétel. Az iskola értékrendjének megfelelő magatartás, és arra nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, testnevelés szakos középiskolai tanári képesítés,

        pályakezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        IKT eszközhasználat az oktatásban

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre és csapatban való tevékenységre alkalmasság, megoldáskereső hozzáállás,

        kreativitás, kollegialitás, csapatmunkára való alkalmasság, empátia, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz • iskolai végzettség és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata • sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adataiba a pályázó betekinthet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menyhárt Erika tagintézményvezető nyújt, a +3670 198 0146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051404-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: középiskolai testnevelő tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051404-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: középiskolai testnevelő tanár.

        Elektronikus úton Menyhárt Erika tagintézményvezető részére a menyhart.erika@njszg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések