Állások keresése - Intézeti adminisztrátor ügyvivő-szakértő - Budapesti Corvinus Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézeti adminisztrátor ügyvivő-szakértő

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
Vezetéstudományi Intézet

Intézeti adminisztrátor ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézethez tartozó egyes oktatási szakok adminisztrációja; ehhez kapcsolódóan a Neptun és Moodle rendszerekben műveletek végzése; helyszíni és elektronikus ügyfélszolgálati funkciók ellátása az egyetemi hallgatók és a intézeti munkatársak számára; oktatáson túli intézeti szintű adminisztráció, levelezés, archiválás; iktatási rendszer működtetése; idegen nyelvű kommunikáció (főleg levelezés), kisebb fordítási feladatok elvégzése (minimum angolul); papíralapú és elektronikus iratok rendszerezése; rendezvényszervezési feladatok ellátása; részvétel az intézet rendezvényeinek lebonyolításában, jegyzőkönyv-vezetés; személyügyekhez és megbízási szerződéskhez kapcsolódó ügyintézés; utazások ügyintézése; kapcsolattartás az Egyetem más szervezeti egységeivel, illetve külső szervezetekkel, vendégelőadókkal és -kutatókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett intézeti adminisztrátor (ügyvivő-szakértő) munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        Legalább középfoknak megfelelő társalgási szintű angol nyelv ismerettel,

        MS Office (irodai alkalmazások) programok használatában szerzett gyakorlattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú angol nyelvismeret,

        Német nyelvismeret,

        Felsőoktatási tanulmányi adminisztrációban szerzett szakmai tapasztalat,

        Neptun Tanulmányi Rendszer felhasználói szintű ismerete,

        Ügyfélszolgálati munkában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        problémamegoldó képesség,

        jó kommunikációs és szervező képesség,

        önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság,

        pontosság és precizitás,

        igényesség a munkájára és önmagára nézve egyaránt,

        rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézeti adminisztrátor (ügyvivő-szakértő) munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén honosított oklevelet vagy az oklevél hiteles fordítását,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkozás eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Drótos György intézetigazgató nyújt, a 061-482-5263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám utca 4-6. C 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1064/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézeti adminisztrátor ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1064/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézeti adminisztrátor ügyvivő-szakértő.

vagy

        Elektronikus úton Révész Andrea részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2019. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1064/2019.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban. Az elektronikus úton érkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból, ezzel egyidejűleg a papír alapon beérkezett pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések