Állások keresése - ügyvivő-szakértő - Budapesti Corvinus Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő-szakértő

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
Corvinus Science Shop

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Corvinus Science Shop operatív vezetése: civil – egyetemi együttműködések kialakítása, támogatása, nyomon követése, a felek közötti facilitálás, részvétel az értékelési folyamatban; oktatáshoz és kutatáshoz kötődő kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok létrehozása civil és nonprofit szervezetek, oktatók, kutatók és hallgatók között; kapcsolatépítő, projektindító, szervezeti promóciós rendezvények szakmai felügyelete, a szervezet külső rendezvényeken való képviselete; kommunikációs stratégia megvalósításának biztosítása, fejlesztése, éves beszámolók készítése; projekttámogató és nyilvántartó adminisztratív rendszer fejlesztésének szakmai felelőse, úgymint társadalmi és egyetemi partnerek adatbázisa, pénzügyi jelentés és pénzügyi adminisztráció; AaCorvinus Science Shop stratégiai vezetése; a szervezet egészére és a tevékenységek részterületeire vonatkozó stratégiák kidolgozása; az érintettekkel való periodikus egyeztetése (Tanácsadó Testület, CSS Team tagok) és megvalósításának felügyelete, évenkénti frissítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett ügyvivő-szakértő munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        Stratégia-és szervezetfejlesztési folyamatban való magas szintű részvétel,

        Civil szektorban szerzett vezetői tapasztalat,

        Nemzetközi és hazai pályázat alapú projektekben szerzett tapasztalat (pályázati megvalósítás nyelvezetének, kereteinek, rendszerének általános ismerete),

        Nemzetközi és hazai közösségfejlesztési tapasztalat,

        Felsőfokú angol nyelvtudás,

        MS Office felhasználói szintű ismerete,

        Formális, informális vagy nem-formális oktatással foglalkozó szervezetnél szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány angol nyelvből,

        Középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány egy második nyelvből,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs és szervező képesség,

        Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság,

        Pontosság és precizitás,

        Igényesség a munkájára és önmagára nézve egyaránt,

        Rendszerben való gondolkodás,

        Egyetemi és civil szféra/helyi közösség együttműködésén alapuló projektben való részvétel,

        Bővebb ismeretek vagy tapasztalat az alábbi területekről:,

        science shop, részvételi akciókutatás, citizen’s science, open science,

        Weboldal kezelési, fejlesztési ismeretek (kiemelten: TYPO3, Wordpress),

        Felsőoktatási intézményben hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat,

        Valamely más világnyelv legalább középfokú ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Stratégiai gondolkodás,

        Jó szervező és koordinációs készség,

        Kapcsolatteremtési és empatikus készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az ügyvivő szakértő munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén honosított oklevelet vagy az oklevél hiteles fordítását,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkozás eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita dékán nyújt, a 061-482-5322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám utca 4-6. C 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/912/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/912/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

vagy

        Elektronikus úton Révész Andrea részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/912/2019.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban. Az elektronikus úton érkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból, ezzel egyidejűleg a papír alapon beérkezett pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések