Állások keresése - kardiológus/tüdőgyógyász rezidens - Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkardiológus/tüdőgyógyász rezidens

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

kardiológus/tüdőgyógyász rezidens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rezidensi kompetenciába tartozó feladatok ellátása a szakképzési tervben foglaltaknak megfelelően szakorvos irányítása, felügyelete mellett .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi végzettség,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodása jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        Kamarai tagsági igazolás

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin ,Patakiné Solymosi Ágnes nyújt, a 06-62-571-516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-65/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kardiológus/tüdőgyógyász rezidens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-65/2019, valamint a munkakör megnevezését: kardiológus/tüdőgyógyász rezidens.

        Elektronikus úton Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes részére a munkaugy@deszkikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes, Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések