Állások keresése - óvodai, iskolai szociális segítő - Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodai, iskolai szociális segítő

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjólkéti Központ
Óvodai- iskolai segítő Csoport

óvodai, iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai, iskolai szociális segítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, egyéb, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet II.1. ponja szerinti végzettség,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nyelvvizsgával befejezett végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes Szakmai Önéletrajz

        Erkölcsi Bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        Motivációs levél

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes László nyújt, a 0624443367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1468./2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1468./2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton Kerekes László részére a szmcsaladsegito@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három fős bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja - 2019. május 20.

        Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ honlapja - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu; www.szmcsaladsegito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések