Állások keresése - óvodavezető - Dunakiliti Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Dunakiliti Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiserdei Óvoda
Kiserdei Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos út 92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 69. §-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat az i

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési-oktatási intézményben szerzett veze - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetői program; érvényes erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához; nyilatkozat a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség megbízást megelőző vállalására

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Andor Tamásné nyújt, a 0696671033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakiliti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DK1072/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakiliti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DK1072/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

és

        Elektronikus úton Kovács Andor Tamásné részére a polgarmester@dunakiliti.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Odonics Aliz , Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos út 86. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a képviselő-testület meghallgatja. Ezt követően a képvsielő-testület dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakiliti.hu - 2019. május 15.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések