Állások keresése - óvodapedagógus - Köveskál Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Köveskál Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8274 Köveskál, Petőfi utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 3 fő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        a pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzetséget igazoló bizonyítvány másolata

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele)

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 87/464-017/26 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Köveskál Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8274 Köveskál, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Krs/3094/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Köveskál Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8274 Köveskál, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Krs/3094/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatása után a Köveskál és Térsége Óvoda Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koveskal.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések