Állások keresése - 2 fő óvodapedagógus - Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő óvodapedagógus

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda
Szivárvány téri Tagóvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.31-ig, majd 2019.11.01. napjától határozat –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelőmunkával összefüggő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógia,

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        gyermekszeretet,

        türelem,

        tolerancia,

        kommunikációs készség,

        folyamatos önképzés igénye,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06/30/9914058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/08-148/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/08-148/2019., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalaegerszeg újság

        Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Honlapja

        intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések