Állások keresése - Vezető-kormánytanácsos (bér és kereset) - Pénzügyminisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekVezető-kormánytanácsos (bér és kereset)

Pénzügyminisztérium

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pénzügyminisztérium
Munkaerőpiaci Főosztály

Vezető-kormánytanácsos (bér és kereset)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kér és keresetek alakulásának nyomon követése, az adatok elemzése, prognózisok előkészítése, a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló előterjesztés előkészítése, javaslatok kidolgozása a versenyszféra makroszintű bértárgyalásain a versenyszféra keresetalakulására és a legkisebb munkabérek meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókra. Közreműködés a közszféra bérpolitikájának kialakításában, az egyes illetményrendszerek összehangolt működését célzó javaslatok kidolgozásában, érdekegyeztetési fórumokban történő közreműködés, az ezzel kapcsolatos szakmai anyagok előkészítése. Közreműködés parlamenti azonnali kérdések, írásbeli kérdések, interpelláció megválaszolásában, önálló indítványokra vonatkozóan tárca álláspont előkészítésében, megkeresésekre válaszadás, előterjesztések, szakmai anyagok készítése, véleményezése. EUROSTAT adatokból elemzések készítése, nemzetközi anyagok előkészítésében való részvétel, foglalkoztatás alakulásának nyomon követése, elemzése. Kulcsszámrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület munkabizottsági tagja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Közgazdász végzettség, ,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább komplex középfokú (B2) nyelvvizsga,

        határozott, talpraesett személyiség,

        megbízható, precíz munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább komplex középfokú (B2) nyelvvizsga,

        elemzési/statisztikai területen szerzett több éves munkatapasztalat, tanulmányok,

        munkaerőpiaci terület iránti érdeklődés, alapismeretek,

        nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés,

        jó szervező- és kommunikációs készség,

        közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pénzügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM 2019_21 , valamint a munkakör megnevezését: Vezető-kormánytanácsos (bér és kereset) .         Postai úton, a pályázatnak a Pénzügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM 2019_21, valamint a munkakör megnevezését: Vezető-kormánytanácsos (bér és kereset) .

        Elektronikus úton Pénzügyminisztérium részére a hr@pm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pénzügyminisztérium, Budapest, 4051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: PM 2019_21 vezető-kormánytanácsos (bér és kereset) Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: PM 2019_21 vezető-kormánytanácsos (bér és kereset). A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje : Személyesen : 2019.06.14. 12:00 óráig. Elektronikusan : 2018.06.14. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2019. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Illetménye kinevezéskor a Kit. vezető-kormánytanácsos besorolási fokozatához tartozó sávon belül kerül megállapításra, (ehhez alanyi jogon csak a cafetéria juttatás kapcsolódik).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/pénzügyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések