Állások keresése - iskola-egészségügyi orvos - Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata Város Humán Szolgáltató Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskola-egészségügyi orvos

Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata Város Humán Szolgáltató Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet
Iskola- és Ifjúságegészségügyi Szolgálat

iskola-egészségügyi orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint ellátandó iskola-egészségügyi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, háziorvosi, vagy belgyógyász, vagy csecsemő-gyermekgyógyász , vagy üzemorvosi szakorvos,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Márta nyújt, a 06/20/320-8826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata Város Humán Szolgáltató Intézet címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M004/2019 , valamint a munkakör megnevezését: iskola-egészségügyi orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata Város Humán Szolgáltató Intézet címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M004/2019, valamint a munkakör megnevezését: iskola-egészségügyi orvos.

vagy

        Elektronikus úton Varga Márta részére a varga.marta@humanszolg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Székesfehérvár honlapján: www.szekesfehervar.hu - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiírt pályázathoz beküldött jelentkezéshez mellékelni kell a pályázónak a személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyagban megadott személyes hozzájárulását. Az adatkezeléshez való hozzájárulását a jelentkezés megadásával adja meg, hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések