Állások keresése - főkönyvi könyvelő - Színház- és Filmművészeti Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőkönyvi könyvelő

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, főkönyvi kivonat készítése és ellenőrzése, időközi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámoló elkészítése, vagyonmérleg elkészítése, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, előirányzatok egyeztetése, mérlegtételek leltárának elkészítése, ERA rendezés, adatszolgáltatások teljesítése, részvétel pályázati elszámolásokban, szöveges beszámoló készítésében, költségvetés készítésében, adóbevallások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,

        hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,

        felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeretek,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen legalább 3 év szakmai tapasztalat.

        Saldo rendszer ismerete,

        felsőoktatásban szerzett könyvelői tapasztalat,

        regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatosági erkölcsi bizonyítványt mutat be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2136/2019/64 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2136/2019/64, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

        Elektronikus úton gazdasági vezető részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZFE honlap - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázat címében feltüntetni: főkönyvi könyvelő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések