Állások keresése - matematikatanár - Székesfehérvári Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmatematikatanár

Székesfehérvári Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hétvezér Általános Iskola

matematikatanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

felső tagozatos gyermekek nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-bármely szakos tanár vagy tanító matematika műveltségi területtel,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL Vizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Önállóság, elhivatottság, szakmai fegyelem, kapcsolatteremtő képesség, empátia, segítőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Gyakorlat a kompetencia alapú oktatásban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        a pályázó szakmai önéletrajza,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Hétvezér Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/01834-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: matematikatanár.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/01834-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: matematikatanár.

        Elektronikus úton Békési Fanni részére a hetvezer81@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Békési Fanni, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések