Állások keresése - Belső Ellenőrzési csoportvezető - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekBelső Ellenőrzési csoportvezető

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport

Belső Ellenőrzési csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 1. pont

Ellátandó feladatok:

370/2011. (XII.31.) Korm. rend 22. §-ban felsorolt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői,,

        a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés

         A pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

        370/2011. (XII.31. ) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdésében előírt legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

        Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások.

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerezett problémamegoldás,

        Objektivitás, ,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

        motivációs levél

         a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 06-23-522-320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Belső Ellenőrzési csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: Belső Ellenőrzési csoportvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2019. április 15.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.  Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”  Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések