Állások keresése - Óvodapedagógus - Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodapedagógus

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4163 Szerep, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései és a helyi Pedagógiai Program szerinti munkavégzés.Együttműködés a partnerekkel.Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek együtt nevelése.Az óvodás korú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi,-és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Magasfokú empatikus készség, elhivatottság, kreativitás, jó kommunikáció.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz. Motivációs levél. Bizonyítványok másolatai. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4163 Szerep, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4163 Szerep, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Személyesen: Galgócziné Gyányi Edit, Hajdú-Bihar megye, 4163 Szerep, Kossuth utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetősége bírálja el. A pályázók kiértesítése elektronikus formában történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szerep Községi Önkormányzat honlapja: szerep.hu - 2019. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések