Állások keresése - igazgató - Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.04.-2025.04.03.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3434 Mályi, Botond utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát, képviseli az intézményt külső szervek előtt. Az intézmény szakmai működését tervezi, szervezi, irányítja, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása, művészeti élet fejlesztése, rendezvények szervezése, községi könyvtári tevékenység működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, felsőfokú szakirányú közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú munkaköri szakvizsga a 150/1992. (XI-20.) Korm.r. 6/A § és 6/B §alapján, valamint a 6/G §(2) bek.szerinti tanfolyam elvégzésének igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított 1 éven belüli elvégzéséről.

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki.

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mályi település helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testüket nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        a pályázó szakmai önéletrajza

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált.647/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3434 Mályi, Botond utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált.647/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Zalkadi Adrienn jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3434 Mályi, Széchenyi utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a 1997. évi CXL. törvény, az 1992. évi XXXIII. törvény, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eljárási rend szerint követik. A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A Képviselő-testület a meghallgatást követő ülésen dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mályi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Mályi Község Önkormányzat honlapja

        KIH közigazgatási állásportál

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázó kiírója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézényt megismerhessék. A pályázati eljárás során hiánypótlásra van lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.malyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések