Állások keresése - óvodapedagógus - Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5743 Lőkösháza, Alapítók utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus munkához kapcsolódó további szakképesítés,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű gyermekszeretet, empátia, fejlődni tudás,együttműködési készség, pontos adminisztráció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, Motivációs levél, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez és a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás postai feladóvevénye

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bellér Renáta intézményvezető nyújt, a +36 66/244-085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde címére történő megküldésével (5743 Lőkösháza, Alapítók utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 970-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda - Bölcsőde címére történő megküldésével (5743 Lökösháza, Alapítók utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 970-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati anyag áttanulmányozása és a személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lokoshaza.hu - 2019. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bellér Renáta intézményvezető nyújt, a +36 66/244-085 -ös telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések