Állások keresése - Tanító ének-zene vagy testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel. - Ceglédi Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanító ének-zene vagy testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel.

Ceglédi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola

Tanító ének-zene vagy testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Battha u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása egész napos iskolai osztályban, egyéb foglalkozások vezetése, ének-zene, testnevelés tanórák vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító ének-zene vagy testnevelés műveltség területen.,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagygyörgyné Misi Erika int. vez. nyújt, a 29-462-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Battha u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/HR-228/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító ének-zene vagy testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel..         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/HR-228/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tanító ének-zene vagy testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel..

        Elektronikus úton Nagygyörgyné Misi Erika részére a aranyjanos.szentmartonkata@cegleditk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően az intézményvezető javaslatot tesz, a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések