Állások keresése - testnevelés szakos tanár vagy tanító testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel - Ceglédi Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektestnevelés szakos tanár vagy tanító testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel

Ceglédi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Tankerületi Központ

testnevelés szakos tanár vagy tanító testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Battha S. u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tantárgy tanítása, egyéb foglalkozások vezetése. Pedagógiai program szerinti feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés szakos tanár vagy tanító testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel.,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztátástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagygyörgyné Misi Erika int. vez. nyújt, a 29-462-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Battha u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/HR-229/2019 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár vagy tanító testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/HR-229/2019, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár vagy tanító testnevelés műveltség területen szerzett végzettséggel.

        Elektronikus úton Nagygyörgyné Misi Erika int. vez. részére a aranyjanos.szentmartonkata@cegleditk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után az intézményvezető javaslatot tesz, a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

https//szentmartonkata.asp.lgov.hu/iskolai-ellatas

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések