Állások keresése - intézményvezető - Vasvár Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Vasvár Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok - járóbeteg szakellátás, védőnői ellátás, fogorvosi alapellátás, fizikoterápia, vérvétel - ellátásának szervezése a hatályos jogszabályok alapján. A magasabb vezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. A pályázónak feladatát képezi a vezetői feladatok ellátása mellett Vasvár II. számú védőnői és iskola-egészségügyi körzetének ellátása is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program. Nyilatkozatok: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; az eljárásban résztvevők pályázati anyagát megismerhetik; a pályázat tárgyalása a képviselő-testület, a bizottság ülésén nyílt vagy zárt ülésen történjen.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Balázs polgármester nyújt, a 94/572-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vasvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/Ált/147-7/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vasvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/Ált/147-7/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Tóth Balázs polgármester, Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleménye alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vasvár város honlapja - 2019. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések