Állások keresése - tanársegéd - Debreceni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanársegéd

Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvészeti nem önálló Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelvű szemináriumok tartása nyelvi készségfejlesztés, angol nyelvtan, valamint angol és általános nyelvészet témakörben. Részvétel az Angol-Amerikai Intézet specializációs és egyéb képzéseiben. Részvétel a tanszék tehetséggondozásában, a tudományos utánpótlás nevelésében és a tanszéki rendezvények szervezésében. Aktív tudományos, publikációs és pályázati tevékenység folytatása, részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol szakos diploma,

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a legalább megkezdett PhD tanulmányok a nyelvtudományok területén

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        jártasság a nyelvészeti kutatásban és kísérletezésben

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hazai vagy külföldi felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat

        tudományszervezési és pályázati tapasztalat

        jártasság az interdiszciplináris nyelvészeti kutatásokban ( különös tekintettel a következő területekre: szociolingvisztika, diskurzuselemzés, nyelvelsajátítás, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, korpusznyelvészet)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, publikációs lista, motivációs levél

        iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló dokumentumok másolata, doktori képzésben való részvétel igazolása

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Angol-Amerikai Intézet Dr.Laczkó Tibor intézetigazgató ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4712/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4712/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

vagy

        Elektronikus úton Kiss Erika részére a kiss.erika@arts.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. április 15.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések