Állások keresése - pénzügyi ügyintéző - Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpénzügyi ügyintéző

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

MTA Létesítménygazdálkodási Központ
Pénzügyi és Számviteli Osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli integrált rendszerben: • gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről, naprakészségéről, • elvégzi a szállítói számlák iktatását, kontírozását, • gondoskodik az intézmény gazdálkodási kereteinek, projektjeinek, támogatási szerződéseinek naprakész nyilvántartásáról, felhasználások követéséről, elszámolásairól, • közreműködik az éves és időszaki beszámolók elkészítésében, • közreműködik az éves költségvetési előirányzat tervezet elkészítésénél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi/számviteli végzettség,

        költségvetési intézményben pénzügyi-, számviteli területen szerzett legalább 3 éves gyakorlat

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli rendszer ismerete

        mérlegképes könyvelői szakképesítés

        selejtezési, leltározási feladatok ellátásában tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar nyelvű szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0019-009-2019-TIT-R , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével (1112 Budapest, Budaörsi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0019-009-2019-TIT-R, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton MTA LGK Munkaügy részére a fabian.andrea@lgk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap – www.mta.hu - 2019. március 13.

        MTA LGK honlap – www.lgk.mta.hu - 2019. március 13.

        Workcenter - 2019. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyugdíjasokat csak a nyugdíjuk szüneteltetése mellett tudunk alkalmazni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések