Állások keresése - REZIDENS - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekREZIDENS

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Oxyológia és sürgősségi orvostan, Belgyógyászat, Sebészet, Pszichiátria,
Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Rehabilitációs orvoslás szakos

REZIDENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a szakképzés teljes idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 Köves út 1., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. A fekvő és járó-betegellátás orvosi feladatainak elvégzése, a betegek kivizsgálása és gyógyítása szakorvos irányítása mellett történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi diploma,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező dokumentációját az elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2019/PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: REZIDENS.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2019/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: REZIDENS.

        Elektronikus úton Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.delpestikorhaz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati dokumentáción kérjük feltüntetni a 19/2019/PÁ. azonosító számot és a munkakör megnevezését (választott szak). Intézményünk a nyertes pályázóval közösen szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK részére a támogatott rezidensi álláshely elnyerése érdekében, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján. Az ÁEEK-nál a közalkalmazotti jogviszony megkötését követően a munkakör azonnal betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések