Állások keresése - ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKORVOS - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKORVOS

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályára

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 Köves út 1., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. A kinevezésre kerülő szakorvos feladatát az érvényben lévő magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok és az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Az osztály orvosai műszakos munkarendben dolgoznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) megállapodás, kiemelt juttatások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi diploma, aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        orvosi diploma és szakvizsga másolata

        érvényes működési engedély, érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről

        nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázati dokumentációt a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019/PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKORVOS .         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKORVOS .

        Elektronikus úton Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére a orvos@delpestikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.delpestikorhaz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezési dokumentáción kérjük feltüntetni a 26/2019/PÁ. hivatkozási számot, valamint a munkakör megnevezését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések