Állások keresése - tanszékvezető - Budapesti Gazdasági Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezető

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
A KÖZGAZDASÁGTAN INTÉZET ÜZLETI GAZDASÁGTAN TANSZÉK

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékvezető feladatai a hatályos jogszabályok, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban Egyetem) Szervezeti és Működési Rendje alapján Képviseli a tanszéket szabályzatban meghatározott ügyekben, Vezeti a tanszék oktató, kutató és oktatásszervezési munkáját, Dönt a tanszék minden olyan ügyében, amelyet szabályzat vagy más belső jogforrás a hatáskörébe utal, Ellátja az oktatók és kutatók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat. Folyamatos kapcsolatot tart a tanszékhez tartozó tárgyak tekintetében a tárgyfelelőssel. A próbaidő tartama: 4 hónap új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, intézet/tanszék profiljához illeszkedő,

        angol/német/francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        felsőoktatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, új kinevezés esetén megfelel a felsőoktatási törvényben megfogalmazott egyetemi/főiskolai tanári illetve egyetemi/főiskolai docensi kinevezéshez szükséges feltételeknek, illetve rendelkezik a felsorolt kinevezések valamelyikével, teljesíti az oktatói követelményrendszerben meghatározott feltételeket, rendelkezik a hazai és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges képességekkel, áttekintés a BGE működéséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        széleskörű szakmai, közéleti tevékenység, kutatás-fejlesztési pályázatokban való vezető szerep/részvétel, e-learniges tananyagfejlesztésben való jártasság az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony, jelentős oktatásszervezési tevékenység,

Elvárt kompetenciák:

        rendelkezik a vezetési és irányítási feladatok szervezéséhez és ellátásához megfelelő ismerettel,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        irányító és elemzőkészség, jó szervezőkészség, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz, munkahely megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, vezetői tapasztalatok, feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munka bemutatása, publikációs jegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerint állítandó össze), a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, erkölcsi, nyilatkozatok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/186/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/186/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton Dr. Takács Kinga részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton kérjük megküldeni egy eredeti és két másolati példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/186/2019, valamint a beosztás megnevezését: Üzleti gazdaságtan tanszék tanszékvezető. • A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázati anyagot lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) a benyújtással egyidejűleg az allaspalyazat@uni-bge.hu elektronikus címre is meg kell küldeni. Megengedett méret legfeljebb 20 MB. A pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le. Oktatói követelményrendszer megtalálható https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/BGE_FKR_2017_05_31.pdf A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések