Állások keresése - ügyvivő szakértő - Budapesti Gazdasági Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértő

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar
Dékáni Hivatal

Dékáni Hivatalvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év, 2022. június 30.-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi és összehangolja a Dékáni Hivatal tevékenységét, a Dékáni Tanács titkáraként az ülések előkészítése, a Dékáni Tanács üléseiről a javaslatokat, véleményeket is tartalmazó emlékeztető készítése, hozzáférhetőségének biztosítása a karon dolgozók számára, folyamatosan ellenőrzi az egyetemi szabályzatok betartását és kezdeményezi az észlelt hiányosságok, megszüntetését, véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a Kart érintő igazgatási, szervezeti és jogi kérdésekben, javaslatot tesz a dékán hatáskörébe tartozó szabályozók szövegtervezetére, jogi megalapozású döntést igénylő ügyekben előkészíti a döntés indokolását, szervezi és összefogja a kari adatszolgáltatást, ellátja a kari akkreditációval kapcsolatos előkészítő, szervező feladatokat, a központi iktató és irattár révén biztosítja a Kar küldeményeinek továbbítását, irattározási feladatainak ellátást. A próbaidő tartama: 4 hónap új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi szintű végzettség, igazgatási területen szerzett gyakorlat, legyen áttekintése a BGE működéséről, a vezetői beosztás ellátására az kaphat megbízást, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-szakértő) kinevezhető,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        jogi szakvizsga, felsőoktatási intézményben adminisztratív területen szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        rendelkezik a vezetési és irányítási feladatok szervezéséhez és ellátásához megfelelő ismerettel,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs készség szóban és írásban, precizítás, proaktívitás, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati kérelem, szakmai önéletrajz, munkahely megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése, a végzettséget és szakképzettséget, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZK DH/196/2019 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZK DH/196/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

        Elektronikus úton Dr. Takács Kinga részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-bge.hu - 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton egy eredeti és két másolati példányban kell megküldeni. A pályázónak arról kell nyilatkozni, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések