Állások keresése - laboráns - Dél-Budai Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseklaboráns

Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule

laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Természettudományos tantárgyak órai kísérleteinek előkészítése, tanórai dokumentumok és szemléltető anyagok készítése, IKT-eszközök kezelése, karbantartása, tisztítása, eredmények, adatok feljegyzése, rögzítése, nyomtatása, a pedagógiai munka adminisztrációjának és nyilvántartásának segítése, közreműködés iskolai rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a tevékenységhez kapcsolódó szakmai képesítés (OKJ tanfolyam stb.), informatikai végzettség, kreativitás, gyors, pontos, önálló munkavégzés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        megbízhatóság, pontosság, együttműködés, IKT eszközök használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetőv.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00200-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: laboráns.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00200-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: laboráns.

        Elektronikus úton Dr. Prőhléné Hehl Éva igazgató részére a igazgato@teleki-xi-bp.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések