Állások keresése - magasabb vezető - Hajdúnánás Városi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmagasabb vezető

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
könyvtáros vagy muzeológus

(igazgató) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. 09. 06. napjától 2024. 09. 05. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok belső szabályzatok megnevezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - büntetlen előélet.

        Integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

        Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

        Integrált kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai életrajz,

        - az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program,

        - iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        - nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,

        - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szólláth Tibor polgármester nyújt, a 06 (52) 381-411/111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság Tér 1. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/7244-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/7244-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: magasabb vezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hajdunanas.hu - 2019. március 11.

        Hajdúnánási Újság - 2019. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések