Állások keresése - segédlevéltáros/levéltáros - Magyar Nemzeti Levéltár | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseksegédlevéltáros/levéltáros

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

segédlevéltáros/levéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a levéltár nyilvántartó, feldolgozó és gyűjtőterületi munkájában, az állománygyarapodással és állományvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában, továbbá részt vesz az intézmény közművelődési munkájában, tudományos publikációs tevékenységet folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Főiskolai vagy egyetem történelem/levéltár szak.

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Levéltárban szerzett gyakorlat, akár közalkalmazottként, akár közfoglalkoztatás keretében.

        Német, angol vagy latin nyelvismeret.

        Irattári vagy levéltári szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok.

        Szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/726-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: segédlevéltáros/levéltáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/726-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: segédlevéltáros/levéltáros.

vagy

        Elektronikus úton Selmeczi-Kovácsné Dancsecz Mónika igazgató részére a gymsmgyl@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2019. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint álláspályázatot hirdető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések