Állások keresése - pénzügyi ügyintéző - Budapesti Gazdasági Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpénzügyi ügyintéző

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdasági és Műszaki Osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a KSH felé történő beruházási adatszolgáltatások határidőben történő teljesítése, vezeti a befektetett eszközök, beruházások folyamatos mennyiségi és értékbeli analitikus nyilvántartását , havonta feladja a főkönyvbe az állományba vett, aktivált eszközök értékét, negyedévente főkönyvi feladást készít az értékcsökkenés elszámolásáról, egyezteti az analitikus nyilvántartást a főkönyvi kivonattal (beszerzés, értékesítés, elszámolt értékcsökkenés, állományváltozás), gondoskodik az intézményen belüli eszközök áthelyezésének nyomon követéséről, azok nyilvántartásban való átvezetéséről, gondoskodik a folyamatban lévő beruházások bizonylatolásáról, lebonyolításáról, feladata a selejtezés előkészítése, a selejtezési eljárásban való részvétel, a selejtezés bizonylatolása, dokumentálása, selejtezett eszközök kivezetése az eszköznyilvántartásból, főkönyvből, adatszolgáltatások elkészítése, Tárgyi eszközök (beérkező számlák szerint) bevételezése, vonalkóddal történő ellátása Teljesen „0”-ra leírt eszközök átvezetéséről feladás készítése a főkönyvi könyvelés részére Különböző statisztikák, kimutatások elkészítése Az Egyetem leltározási szabályzata szerinti leltározás lebonyolítása: a körzetek leltárfelelőseivel időpont egyeztetése a leltárfelvételhez a körzetekben a tárgyi eszközök szemrevételezése, a hiányzó vonalkódok pótlása a leltár egyeztetése, kiértékelése, a leltárfelvételi ívek, a leltárösszesítő és a leltárkiértékelési jegyzőkönyv elkészítése. A próbaidő tartama: 4 hónap

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli területen,

        közszférában vagy felsőoktatási intézményben hasonló területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        az államháztartási elszámolásokat érintő jogszabályok naprakész ismerete , magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gazdasági területen,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        mérlegképes könyvelői végzettség, az SAP gazdálkodási rendszer felhasználói szintű ismerete, azonnali munkakezdés

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Diószeginé Balázs Krisztina nyújt, a DioszegineBalazs.Krisztina@uni-bge.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZK DH/201/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZK DH/201/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Takács Kinga részére a allaspalyazat@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-bge.hu - 2019. március 18.

        Szárnyas fejvadász - 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat benyújtása kizárólag elektronikus történik, a pályázati anyag jelen kiírásban megadott határidőig az allaspalyazat@uni-bge.hu email címre történő megküldésével. Kérjük, küldéskor a tárgyban a PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör nevét megjelölni szíveskedjék.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések