Állások keresése - intézményvezető - Tát Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Tát Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent György Otthon és Szent János Ispotály

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.05.01.-2024.04.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Szent György tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, a szakmai munka előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. Az intézmény feladatkörébe tartozik a nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja működtetése is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklete szerint,

        A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szociális szakvizsga

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program - szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázattal összefüggő kezeléséről;

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyilvános testületi ülésen történő elbírálásához;

        Nyilatkozat cselekvőképességről;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozlik Zsolt jegyző nyújt, a 06-33-514-515, 06-33-514-517 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁT/3332/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁT/3332/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton Turi Lajos polgármester részére a polghivatal@tat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Turi Lajos polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az elbírálás előtt bizottság véleményezi. A döntést a személyes meghallgatás után a képviselőtestület az azt követő első ülésén hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tat.hu - 2019. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések