Állások keresése - ének-zene tanár, zongoratanár - Berettyóújfalui Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekének-zene tanár, zongoratanár

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ének-zene tanár, zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4171 Sárrétudvari, Erzsébet utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ének-zene és zongora tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetemi szintű ének-zene szakos tanár, és a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, a nemzeti, köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

        Cselekvőképesség

        A pályázó vállalja a Püspökladányi Járás illetékességi területén történő munkavégzést

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nádházi Zoltán Intézményvezető Úr nyújt, a 06 54 578-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00567-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene tanár, zongoratanár.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00567-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: ének-zene tanár, zongoratanár.

        Elektronikus úton Nádházi Zoltán Intézményvezető részére a jokai@suli4171.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az alkalmazásról a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/00567-1/2019. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések