Állások keresése - igazgatási - Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége

igazgatási

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű a GyES-en lévő kolléganő munkába állásának napjáig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9233 Lipót, Fő tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatás, szociális tevékenységi körök és adminisztrációs feladatok ellátása Lakcím-és személyi nyilvántartás vezetése, Központi Címregiszter (KCR) rendszerkezelés Honvédelmi-és katasztrófavédelmi feladatok intézése Földügyek intézése Működési engedélyek kezelése A képviselő-testületi ülések meghívóinak, előterjesztéseinek és jegyzőkönyvének elkészítése, felterjesztése Adatszolgáltatások elvégzése, levelezési feladatok ellátása ASP rendszer használata

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        anyakönyvvezetői szakvizsga

        közigazgatási alapvizsga

        B kategóriás járművezetői engedély

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szóbeli, írásbeli kommunikáció, határozottság, önállóság, precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter nyújt, a 06305418492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége címére történő megküldésével (9233 Lipót, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lip/125/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási.         Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lip/125/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        hirdetőtábla - 2019. február 14.

        honlap - 2019. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lipot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések