Állások keresése - intézményvezető (magasabb vezető) - Jászladány Nagyközségi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető (magasabb vezető)

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.05.01.- 2024.04.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Kossuth Lajos utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok ellátása. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.Az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A nagyközségben megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a civil szervezetek segítése. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        A 150/1992.(XI.20.)Korm.rendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározott képesítési és gyakorlati feltételek megléte (ld.részletesen az egyéb információknál)

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

        szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata

        szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin nyújt, a 06-57/817-947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/913/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/913/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az igazgató személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ladányi Hírek helyi újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/A.§ (1) bekezdése, a 6/F.§ (1) bekezdése és a 22.§ alapján előírt szakképzettség, a 6/G.§ (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről, a 6/A.§ -ban előírt képesítésnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések