Állások keresése - osztályvezető - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekosztályvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellária, Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
Hallgatói Juttatások Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legalább 3, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

BME HSZI Hallgatói Juttatások Osztály munkájának koordinálása és szakmai felügyelete, valamint munkatársainak irányítása, a munkavégzés folyamatának ellenőrzése. A hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatások koordinálása és kezelése az érintett szervezetekkel együttműködve. Tanácsadás a hallgatói juttatások kezelésével, kifizetésével kapcsolatban. A hallgatói juttatások nyomon követése, összesítése és az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolás segítése. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat hallgatói juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos feladatainak felügyelete. Közreműködés az érintett szervezeti egységekkel a hallgatói kintlévőségek kezelésében, behajtásában, a követelések érvényesítésében. A BME hallgatóinak támogatásokat és szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok stb.) tevékenységeinek vizsgálata, felügyelete. Kapcsolattartás a feladatok ellátásával összefüggésben a Kancellária érintett szervezeteivel, a Központi Tanulmányi Hivatallal, valamint a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzattal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Kancellár rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem,

        MS Office Word, Excel megbízható ismerete és használata

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, valamint nem áll foglalkoztatás vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

        Pénzügyi területen szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ösztöndíjak, hallgatói juttatások kezelésével kapcsolatban szerzett tapasztalat

        Vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kooperatív munkavégzés,,

        Terhelhetőség,,

        Együttműködési képesség,,

        Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,,

        Folyamat- és rendszerszemléletű gondolkodásmód,,

        Gyors tanulási és analitikus képesség,,

        Proaktív hozzáállás, kimagasló szervezőkészség és döntésképesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén azt a megbízás kiadásáig megszünteti.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 019/047 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 019/047, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések