Állások keresése - jegyző - Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése

Az irányítása alá tartozó személyek száma: Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, jogi közigazgatási szakvizsga,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

        hasonló területen végzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatásról eltiltás hatálya alatt nem áll 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, tanúsító okiratok másolata Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Zsolt nyújt, a 88/236-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/1 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/1, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton Papp Annamária részére a jegyzo@somlovasarhely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton jegyzo@somlovasarhely.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: Marton Zsolt, Veszprém megye, 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.somlovasarhely.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somlovasarhely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések