Állások keresése - 2 fő takarító - Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő takarító

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
I. Pulmonológia Osztály

2 fő takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény közforgalmi, járó- és fekvőbeteg osztály helyiségeinek takarítása és berendezési tárgyainak tisztán tartása. Feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint, valamint a belső szabályzatoknak és protokolloknak megfelelően végzi. Üres álláshelyek: 1 fő határozatlan, 1 fő határozott idejű.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Csapatmunka, együttműködő képesség,

        Rugalmasság, pontosság, megbízhatóság,

        Udvariasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czobor Péter humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06-89/358-013 mellék: 153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-14/02/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, Külterület - 049/2 hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-14/02/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő takarító.

        Elektronikus úton Czobor Péter részére a munkaugy@fgyepu-tudokorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Czobor Péter, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtási határidő alatt az ápolási igazgató folyamatosan véleményezi, mely figyelembe vételével a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fgyepu-tudokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések