Állások keresése - röntgenasszisztens - Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekröntgenasszisztens

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Diagnosztika

röntgenasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egységben a röntgenasszisztensi feladatok ellátása, munkavégzés a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, röntgen asszisztensi vagy képi diagnosztikai asszisztensi végzettség,

        érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás

        érvényes kamarai tagság

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Csapatmunka, együttműködő képesség,

        Udvariasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes (szakmai) önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Igazolás kamarai tagságról, működési engedély érvényességéről

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czobor Péter humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06-89/358-013 mellék: 153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-14/03/2019 , valamint a munkakör megnevezését: röntgenasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, Külterület - 049/2 hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-14/03/2019, valamint a munkakör megnevezését: röntgenasszisztens.

        Elektronikus úton Czobor Péter részére a munkaugy@fgyepu-tudokorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Czobor Péter, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az ápolási igazgató folyamatosan bírálja, és véleményének figyelembe vételével a főigazgató dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fgyepu-tudokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések