Állások keresése - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kulturális szervező - Mecseknádasd Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntegrált Közösségi Szolgáltató Tér Kulturális szervező

Mecseknádasd Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Faluház)
Mecseknádasd Önkormányzata

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kulturális szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó feladatok: Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetése a vonatkozó jogszabályoknak, egyéb előírásoknak megfelelően.: A kulturális szervező feladata: az Önkormányzat által vállalt feladatok ellátásának megszervezése, rendezvények és programok megtervezése, megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása. A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, szervezése, közösségi igényekkel alátámasztott szolgáltatási és programterv készítése, közművelődési programok szervezése, könyvtári és információs szolgáltatások, lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése. A település intézményeivel, egyesületeivel és turisztikai-vendéglátóipari szolgáltatóival való együttműködés alapján turisztikai termékcsomagok, ajánlatok kimunkálása, népszerűsítése. A kulturális szervező feladatát képezi a lakossági tájékoztatásban való közreműködés, ennek keretében az intézmény Facebook adatlapjának frissítése, gondozása, továbbá az Önkormányzat honlapján az intézmény működésével kapcsolatos információk megszerkesztése és közzététele. A feladatok közé tartozik a Közösségi Ház, Tájház és az IKSZT épületének rendben tartása, rendezvények esetén az épületek nyitása, zárása. Az ingatlanok használatának piacosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, rendezvényszervező OKJ képzés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, művelődésszervező, közösségi animátor,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        közösségi rendezvények szervezése vagy lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        kreativitás,

        szervezőkészség,

        kommunikációs készség,

        együttműködési készség,

        önállóság,

        precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigényléséről szóló igazolás

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület a pályázatával kapcsolatos kérdéseket nyílt ülésen tárgyalja

        a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket tartalmazó motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Écsi Judit aljegyző nyújt, a 72/563-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasd Önkormányzata címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mn/25/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kulturális szervező.         Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasd Önkormányzata címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mn/25/2019, valamint a munkakör megnevezését: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kulturális szervező.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Vég Beáta jegyző részére a jegyzo@mecseknadasd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Mecseknádasd Önkormányzata Polgármesteri Hivatal , Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás 2/1. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és/vagy az interjún tapasztaltak alapján születik meg. A kinevezési jogkör gyakorlója az elbírálást követően írásban értesíti a pályázókat. A nyertes pályázat kivételével a pályázatokat visszaküldi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mecseknadasd.hu - 2019. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mecseknadasd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések