Állások keresése - főépítész - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőépítész

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Főépítészi Iroda vezetőjeként ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.§-ában, 10-11.§-aiban, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati főépítészi feladatokat, a polgármester nevében önkormányzati hatósági döntéseket hoz a településképi követelmények érvényesülése érdekében, tudomásul vesz, véleményez, kötelez, bírságol, stb.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés c) pontjában meghatározott szakképzettség,

        legalább ötéves szakmai gyakorlati idő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati építésügyi területen szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat és egyéb végzettségek, bizonyítványok, oklevelek másolata.

        A főépítészi vizsgáról szóló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy azt a jogviszony kezdetétől számított hat hónapon belül megszerzi.

        A feltételként előírt ötéves szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyári Emőke humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 06-83-505-530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/9/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főépítész.         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/9/2019., valamint a munkakör megnevezését: főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.keszthely.hu - 2019. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések