Állások keresése - matematika-bármely szakos tanár - Ceglédi Tankerületi Központ Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmatematika-bármely szakos tanár

Ceglédi Tankerületi Központ Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Vadas utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és a megfelelő szakos tantárgy oktatása felső tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, matematika-bármely szakos tanári végzettség. Az Nkt. 66. § (1) és (4) bekezdése, valamint 3. sz. melléklete szerint a munkakörnek megfelelő előírt végzettség megléte,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának harmadik személlyel történő megismertetéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Utasi Eszter intézményvezető nyújt, a +36 53 350 845 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Vadas utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00119-65/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00119-65/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Utasi Eszter intézményvezető részére a petofisandor.nagykoros@cegleditk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések