Állások keresése - 3 fő kisgyermeknevelő - Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések3 fő kisgyermeknevelő

Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Bölcsőde

3 fő kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése-, gondozása, adminisztrációs feladatok elvégzése. Együttműködés a családokkal, a gyermekek szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata (mely alapján az Egyesített Bölcsőde a kisgyermeknevelő munkakörben alkalmazott, gyakornok besorolású pályakezdőket havi bruttó 30.000 Ft illetménykiegészítésben részesíti) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű csapatmunkára való képesség, megbízhatóság, pontosság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes egészségügyi kiskönyv, nyilatkozat, mely szerint az 1997.évi XXXI.törvény 15.§-ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella nyújt, a 061-2291336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 668/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (1221 Budapest, Leányka utca 40/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 668/2018, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére a bolcsi22@hawk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        budafokteteny.hu - 2018. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában tüntesse fel a pályázati azonosító számot, és a munkakör megnevezését: "668/2018. kisgyermeknevelő".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések