Állások keresése - jogi ügyintéző - Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjogi ügyintéző

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

jogi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pont I. besorolási osztályba tartozó jogi feladatkörben ellátandó feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű jogi háttér előkészítést végez az önkormányzati rendeletek megalkotása, módosítása során. Közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, a belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogász,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet 1. melléklet 22. pont I. besorolási osztályban felsorolt képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szervnél szerzett legalább két éves szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

        jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        motivációs levél,

        a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

        egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző nyújt, a 06/53/550-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/16168/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/16168/2018., valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykőrös város honlapja - 2018. november 16.

        Helyben szokásos módon - 2018. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések