Állások keresése - Családsegítő - Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekCsaládsegítő

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8111 Seregélyes, Bethlen Gábor utca 2.

Fejér megye, 8127 Aba, Rákóczi utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletének 2. sz. részében felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni,

        Szociális-, vagy a gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű alkalmazkodó-, problémamegoldó-, kommunikációs-, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamvas Bálint nyújt, a 06/30-695-55-38 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Bethlen Gábor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSS-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSS-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

        Elektronikus úton Hamvas Bálint részére a sarviz@aba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hamvas Bálint, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Bethlen Gábor utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések